Kommunedelplan landbruk for Nittedal 2019 – 2031 på høring

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell

Kommunestyret i Nittedal kommune vedtok den 25.03.2019 å legge kommunedelplan landbruk ut på høring.

Forslaget til kommunedelplan landbruk for Nittedal 2019 – 2031 er utarbeidet av Regionkontor landbruk og består av plandel og handlingsdel. Dokumentene kan lasten ned her:

  1. KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR NITTEDAL KOMMUNE 2019 – 2031 – plandel – høringsforslag
  2. KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR NITTEDAL KOMMUNE 2019 – 2031 – handlingsdel – høringsforslag
  3. Vedtak kommunestyret Nittedal_25032019

Eventuelle merknader til forslaget sendes elektronisk til: post@regionkontorlandbruk.no 

eller til: Regionkontor landbruk, Postboks 84, 2001 Lillestrøm

 Høringsfrist 15.05.2019