Jakttider 2017 i Lørenskog, Nittedal og Skedsmo kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Miljødirektoratet har vedtatt nye jakttider for den kommende 5 års perioden. Lørenskog, Nittedal og Skedsmo skal følge de sentrale bestemmelsene som gjelder jakttid på hjortevilt i 2017. Følgende jakttider gjelder i 2017:

Hjort 1. september – 23. desember 2017
Elg 25. september – 23. desember 2017
Rådyr 25. september – 23. desember 2017
Voksen rådyrbukk 10. august – 23. desember 2017

I Lørenskog er det ikke åpnet for jakt på hjort.

I Lørenskog er det ikke tillat å jakte på elg på lørdager og søndager.

Landbrukskontoret vil i samarbeid med fylkeskommunen og berørte parter, vurdere om det er behov for innskrenking av jakttidene i 2018.

Jakt – og fangsttider 2017 – 2022 (plakat)