Informasjon til jegere om smittsom sykdom for hjortedyr – Chronic Waste Disease

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Viltforvaltning

I forbindelse med overvåkningsprogrammet for Chronic Wasting Disease (CWD) for hjortevilt har Mattilsynet utarbeidet informasjon til jegere.

I info-arket står det om områdene hvor det skal være jaktinnsamling. Det er ikke jaktinnsamling i region Stor- Oslo, men Mattilsynet ber alle jegere om å melde fra ved dødt, skadet, sykt eller generelt svekket dyr så snart som mulig.

Informasjonen til jegere om CWD finnes her