Høring – temaplan landbruk for Skedsmo 2018 -2020

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Regionkontor landbruk sender forslag til temaplan landbruk for Skedsmo kommune 2018 – 2020 på ekstern høring. Landbruksplanen for Skedsmo kommune består av en plandel og en handlingsdel.

Høringsdokumentene kan leses og lastes ned her:

TEMAPLAN LANDBRUK FOR SKEDSMO KOMMUNE 2018 – 2020 – høringsutkast – mars 2018

HANDLINGSDEL – Temaplan landbruk for Skedsmo kommune 2018 – 2020 – høringsutkast – mars 2018

Høringsuttalelser og eventuelle merknader til forslaget sendes elektronisk til:

post@regionkontorlandbruk.no

eller til:

Regionkontor landbruk

Postboks 84

2001 Lillestrøm

 

Frist for høringsuttalelser er 23.03.2018

Dette er en åpen høring og høringsdokumentene kan videresendes til andre relevante aktører.