HØRING – beverforskrift og mål for beverbestand i Skedsmo kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Skedsmo kommune v/Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til lokal forskrift for jakt og fangst av bever med mål for beverbestand i Skedsmo kommune og forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo kommune på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 7. mars 2018

Eventuelle innspill til høringene sendes:

Post: Regionkontor landbruk Pb 84, 2001 Lillestrøm

e-post:  post@regionkontorlandbruk.no  eller  postmottak@skedsmo.kommune.no

 

Høringsdokumenter:

  1. Saksfremstilling
  2. Forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Skedsmo kommune
  3. Forslag til mål for beverbestand i Skedsmo kommune
  4. Forslag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Skedsmo kommune