HØRING – beverforskrift og mål for beverbestand i Lørenskog kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Lørenskog kommune v/Kommunestyret har vedtatt å legge «forslag til forskrift for jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune», «forslag til forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune», og «forlag til endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lørenskog kommune» på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 13. juli 2018

Utsatt høringsfrist – ny høringsfrist onsdag 30.07 2018

Eventuelle innspill til høringene sendes:

Post: Regionkontor landbruk Pb 84, 2001 Lillestrøm

e-post:  post@regionkontorlandbruk.no

 

Høringsdokumenter:

  1. Saksframstilling med vedtak
  2. Forskrift om jakt og fangst av bever i Lørenskog kommune
  3. Forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune
  4. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Lørenskog kommune,