HØRING – Beverforskrift med mål for beverbestand og forskrift for jakt etter hjortevilt i Nittedal kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling i Nittedal kommune har vedtatt å legge forslag til forskrift om adgang til jakt etter bever,  målsetting for beverbestand og endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nittedal kommune på høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 06.08.2018

Eventuelle innspill til høringene sendes:

Post: Regionkontor landbruk PB 84, 2011 Lillestrøm

e-post: post@regionkontorlandbruk.no

Høringsdokumenter:

  1. Høringsforslag – Forskrift om adgang til jakt etter bever – Nittedal kommune
  2. Høringsforslag – Mål for bevebestand i Nittedal kommune
  3. Høringsforslag – Forskrift om adgang til jakt etter elg hjort og rådyr i Nittedal kommune
  4. Vedtak i Hoved utvalg for miljø og samfunnsutvikling 04062018