Bygging og ombygging av landbruksveier

Skrevet av hovedbruker . Publisert i Skogbruk

Bygging eller ombygging av landbruksveier er regulert av landbruksveiforskriften, og må godkjennes av kommunen. Benytt søknadsskjema SLF-902 fra Landbruksdirektoratet.

dante7

For tiden gis det inntil 40% tilskudd til opprustning av skogsbilveier. Tilskuddet forutsetter at arbeidet er godkjent av kommunen, og at opprustningsarbeidet innebærer en reell klasseheving jf «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse». Veinormalene finner du her. Benytt søknadsskjema SLF-903.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål om veibygging og søknadsrutiner.