Foto: Ida Marie Gjersem

Foryngelseshogst i Marka

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Melding om foryngelseshogst i Marka skal sendes kommunen senest 3 uker før tiltaket skal settes i verk. Det aller meste av skog i kommunene Lørenskog, Oslo og Rælingen omfattes av Markaforskriften.

Markaforskriften skal sikre at utøvelsen av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, landskap, kulturminner, vannforsyning og naturmiljø. Markaforskriften har bestemmelser for de fleste vanlige skogbrukstiltak, men fokuset er i stor grad rettet mot foryngelseshogster, siden det er søknadsplikt på dette.

Husk å legge ved kart, der hogstområdet og utdriftstrase er tydelig avmerket.