Endringer i regionale miljøtilskudd (RMP) – utvidelse av prioriterte areal

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

Fylkesmannen har hatt ny RMP forskrift på høring og har endret forskriften fra 2016. Hele Oslo og Akershus fylke bortsett fra de arealene som har avrenning til Mjøsa, og Sverige er nå prioriterte områder. Lett høstharving utgår som ordning.

  • Ordninger som bare gjelder prioriterte arealer vil nå bli tilgjengelig for nye områder (Nitelva, Øyeren, Markavassdragene i Oslo):
    • Tilskudd til stubb på flomutsatte og vassdragsnære areal
    • Tilskudd til utsatt omlegging av siste års eng
    • Tilskudd til ugjødslet randsone i eng på fulldyrka areal i vekstskifte med korn
  • Når en større del av Oslo og Akershus inngår som prioritert areal betyr det økte tilskuddssatser for svært mange
  • En viktig endring i regionale miljøtilskudd 2016, er at tilskudd til lett høstharving utgår.

For oversikt over foreløpige satser se hjemmesiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.