Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/0/123620/releases/20180717154148/wp-content/themes/yoo_venture_wp/widgets/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 45

Beitebruksplan Nordre Øyeren og Sørumsneset

Skrevet av Regionkontor . Publisert i

Beitebruksplan Nordre Øyeren og Sørumsneset er utarbeidet i tråd med forvaltningsplanen for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater, samtidig baserer planen seg på innspill fra beitebrukere som har kunnskap og erfaring om tradisjonelt beitebruk i reservatene.  Fylkesmannen Oslo og Akershus, Fet kommune, Skedsmo kommune og Rælingen kommune er prosjekteiere som har finansiert prosjektet.