Søknader til Innovasjon Norge

Varsel: Frist for 2016-søknader til Innovasjon Norge er 1. desember 2015. Etablerertilskudd, investeringstilskudd og lån. Innovasjon Norge har endret saksbehandlingsrutinene sine, slik at alle nye søknader for 2016 skal sendes innen 01.12.2015.

Foto: Bogstad gård, Bymiljøetaten

Hest, skog og grønn omsorg

Regionkontor landbruk er i gang med ett prosjekt for å utrede mulighetene for å kombinere grønn omsorg med hestehold i skogbruket.

Næringsutvikling i landbruket

  Det finnes en rekke muligheter med tjenester og virkemidler for utvikling av landbruksbedrifter og landbruksrelatert næringsutvikling. Regionkontor Landbruk er førstelinje for søknad om lån og tilskuddsmidler til næringsutvikling i tilknytning til landbruk og til tilleggsnæring for gårdsbruk i regionen.