Bygdeutviklingspris til BYBI i Oslo

BYBI mottok nylig årets bygdeutviklingspris for Oslo i Oslo rådhus. Innovasjon Norge delte ut prisen, mens Byråd Lan Marie Nguyen Berg holdt arrangement og lokale for begivenheten. Prisen skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk både som marked og innovasjonsarena.

Hvem bør få kulturlandskapsprisen 2019?

Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2019. Frist for å melde inn kandidater er 14. mars 2019.

En fortelling om urbant landbruk

Regionkontor Landbruk gjennomførte i 2017 et prosjekt med urbant og bynært landbruk som tema. Agnes Lyche Melvær var prosjektleder. Det ble etablert dyrkingsprosjekter i fire kommuner; Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. I Oslo ble det utviklet idéer og planer for fremtidige prosjekter, i samarbeid med lokale aktører. Denne rapporten er fortellingen om disse prosjektene.