Bygdeutviklingspris til BYBI i Oslo

BYBI mottok nylig årets bygdeutviklingspris for Oslo i Oslo rådhus. Innovasjon Norge delte ut prisen, mens Byråd Lan Marie Nguyen Berg holdt arrangement og lokale for begivenheten. Prisen skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk både som marked og innovasjonsarena.

En fortelling om urbant landbruk

Regionkontor Landbruk gjennomførte i 2017 et prosjekt med urbant og bynært landbruk som tema. Agnes Lyche Melvær var prosjektleder. Det ble etablert dyrkingsprosjekter i fire kommuner; Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. I Oslo ble det utviklet idéer og planer for fremtidige prosjekter, i samarbeid med lokale aktører. Denne rapporten er fortellingen om disse prosjektene.

Veileder for SMIL- og dreneringstilskudd 2018

Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats, flere tips og råd. Hensikten er å gjøre det enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.