Foto: Ida Marie Gjersem

Planlegg miljøtiltakene før våronna

Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår i prioriterte områder, noe som betyr høyere tilskuddssatser.

Nettverkssamling for urbane landbrukssentre

Regionkontor Landbruk deltok på Nettverkssamling for urbane landbrukssentre, på Bygdø kongsgård, 13. februar. Samlingen var organisert av Marianne Leisner, prosjektleder for Kongsgårdens eget urbane landbrukssenter, Gartneriet.

Nytt prosjekt – Urbant landbruk

Kommunene i regionen ønsker en ekstra satsing på urbant og bynært landbruk, og Landbrukskontoret har derfor avsatt midler til et ettårig prosjekt i 2017. Landskapsarkitekt Agnes Lyche Melvær er ansatt i stillingen. Aktuell nysatsing kan være skolehager, parsellhager og andelslandbruk.