Redusert bemanning på landbrukskontoret i juli

Landbrukskontoret på Lørenskog hus vil ha redusert bemanning i juli grunnet covid 19 – situasjonen og ferieavvikling. Du kan nå oss via sentralbordet 67 93 40 00 eller per e-post post@regionkontorlandbruk.no God sommer!

Mer viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her kommer mer informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken om sommerens situasjon i skogbruket. Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.

Økt fare for barkbilleangrep

NIBIO melder om at fangsten av barkbiller i 2020 fra kommunenes overvåkning er stor. Har du mye vindfall eller tørkestresset skog på eiendommen din? Da er det grunn til å sette inn tiltak raskt for å begrense angrep av barkbiller.