Bygdeutviklingspris til BYBI i Oslo

Skrevet av Regionkontor . Publisert i bildekarusell

BYBI mottok nylig årets bygdeutviklingspris for Oslo i Oslo rådhus. Innovasjon Norge delte ut prisen, mens Byråd Lan Marie Nguyen Berg holdt arrangement og lokale for begivenheten. Prisen skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk både som marked og innovasjonsarena.

BYBI driver et allsidig arbeid både som lokalt birøkterlag med sine 400 medlemmer og næringsutøver ved salg av honning i hele Oslo. Gjennom sitt engasjement deltar de i forskningsprosjekter og videreutvikler honningproduksjonen. Samtidig oppnår de en stor sosial aktivitet hvor inkludering og sosialt fellesskap er viktig.

De har utviklet et aromakart for Oslo, for fire steder og sesongmessige variasjoner. Blant disse stedene er Dronningparken bigård. Hele 15 sorter honning selges på 9 utvalgte steder i Oslo.

Det var Innovasjon Norge og Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, som delte ut prisen på 50.000 kr. BYBI var representert med en gruppe engasjerte medlemmer og ansatte, daglig leder Camilla Brox og faglig leder Ragna R Jørgensen. Lilleng understreket at prisvinnerne «har klart å kombinere utvikling av urbant landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket».