Beverkartlegging i Lillestrøm kommune

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Viltforvaltning

Ifølge den nye nasjonal forskrift om forvaltning av bever er det ikke lenger krav til godkjente vald eller fellingstillatelser for å kunne jakte bever. Beveren kan forvaltes på samme måte som småvilt. Den nye forskriften forutsetter imidlertid at kommunene vedtar en lokal beverforskrift der det stilles krav om at kommunen utarbeider mål for forvaltning av bever. I den sammenheng må kommunen ha oversikt over beverbestanden. Derfor drar Fet, Sørum og Skedsmo i gang en kartlegging av bever. Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad står for kartleggingen som skal gjennomføres høsten 2019. 

Mer informasjon om  kartleggingen finnes her: Beverkartlegging i Lillestrøm kommune

For spørsmål – ta kontakt med:

• Fet: Jon Arne Kongtorp – 477 95 896, jon.arne.kongtorp@fet.kommune.no
• Skedsmo: Alexander Egner – 66 93 20 39, AleEgn@skedsmo.kommune.no
• Sørum: Eli Tangen Eggum – 63 86 91 86, eeggu@sorum.kommune.no
• Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad: Kartlegger Roy Duvier – 93673349, roy_duv1@hotmail.com