Begynn på RMP-søknaden i god tid før søknadsfristen

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt

I år 2016 får de fleste ikke importert tiltak fra tidligere søknader, noe som vil gi noe merarbeid med RMP-søknaden. Det er derfor viktig å begynne på søknaden i god tid før fristen. 

Grunnen til at tiltak ikke kan importeres er at alle arealer i våre 5 kommuner nå regnes som prioriterte områder, og tiltak tidligere registrert i «andre områder» lar seg dessverre ikke overføre når området har endret status til prioritert.

Endringen til prioriterte områder betyr at det blir høyere tilskuddssatser og at ordninger som bare gjelder prioriterte arealer, nå vil bli tilgjengelig for alle områder med avrenning til alle vassdrag (Leira, Nitelva, Øyeren og vassdragene i Oslo).

For de som også tidligere har hatt areal i prioriterte områder skal det være mulig å importere tiltak fra tidligere søknader.