Forfatterarkiv

UKL – utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er et utvalg av Norges mest verdifulle kulturlandskap. Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier. I Oslo kommune har vi to områder med status «utvalgt kulturlandskap».

LANDBRUKSSJEFENS HILSEN

For tida e’ ikke den samme! Landbrukssjefens hilsen i år skal ikke bare oppsummere året som har gått og ønske god jul, men takke for alt godt samarbeid. Fra nyttår er Regionkontor landbruk historie for Nittedal og for Skedsmo.

Smak av Kystgeit!

Tirsdag 03.12 arrangerte Regionkontor landbruk, i samarbeid med Bymiljøetaten og Bogstad gård, lunsjarrangementet «Smak av Kystgeit» på Mathallen Oslo.

Hogst i kommunens skog på Skulerud i Lørenskog

Det vil fra slutten av november 2019 til januar 2020 utføres hogst i Skulerudskogen. Hogsten ble omsøkt tilbake i 2018. I denne avvirkningen vil vi fokusere på forskjellige hogstformer; skjerm-, gruppe- og flatehogst. Vi vil i tillegg prøve forskjellige regimer innenfor hver hogstform. For eksempel vil vi ha ulik grad i uttak av tømmer der […]

Landbrukskontoret for Lørenskog, Oslo og Rælingen kommuner

Regionkontor Landbruk flytter fra Lillestrøm til Lørenskog. Regionkontor Landbruk vil fra 1. januar 2020 være på plass i Lørenskog hus (kulturhus) på Skårer. Regionkontoret vil være et felles landbrukskontor for Oslo, Lørenskog og Rælingen. På grunn av flytting vil det være redusert tilgjengelighet i desember, og nye saker vil ikke bli behandlet før etter nyttår. […]

Landbrukskontoret for Nittedal kommune

Landbrukskontoret for Nittedal har vært administrert av Regionkontor Landbruk i Lillestrøm. Fra 1. januar 2020 vil Landbrukskontoret for Hadeland med kontor i Gran rådhus på Jaren overta som landbrukskontor for Nittedal. På grunn av flytting vil det være redusert tilgjengelighet i desember, og nye saker vil ikke bli behandlet før etter nyttår. Fra nyttår har […]