Forfatterarkiv

Hva er urbant landbruk

Urbant landbruk er dyrking av mat i urbane omgivelser. Det omfatter dyrking i pallekarmer, parseller, skolehager, private hager eller i nærmiljøhager.

Våronn – tid for miljøtiltak

Har du vurdert å anlegge grassoner mot vassdrag eller soner med blomsterblanding for pollinerende insekter? Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en egen brosjyre for våronna til planlegging av aktuelle RMP miljøtiltak.

Årsmelding 2019

Landbruket i våre by- og bynære kommuner produserer mat og goder for folk flest. De skjøtter den flotte jorda og skogsområdene til glede nå og for generasjoner framover. I årsmeldinga kan en lese om hvor mye og hvor langt om landbruket i våre tre kommuner, og om de prosjektene som Regionkontor landbruk gjennomførte.

Urbant landbruk og lokal næringsutvikling

I tillegg til å skape grønne møteplasser, kan det urbane landbruket også bidra til lokal næringsutvikling gjennom salg av landbruksprodukter. Det finnes et mangfold av muligheter for nye virksomheter innenfor hele matsystemet; fra dyrking og skjøtsel, til produksjon, foredling, distribusjon og salg. Markedshager er en mulig organisering som retter seg spesielt for salg. I tillegg […]