Loading Events
Finn Aktivitet

Tidligere aktiviteter

februar 2018

Søknadsfrist SMIL og drenering

15
feb

Den 15. februar er søknadsfrist for 1. runde av SMIL- og dreneringstilskudd i 2018. Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensning fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark. Bruk eget søknadsskjema for SMIL Dreneringstilskudd kan gis til systematisk grøfting (kr. 2000/daa) og usystematisk grøfting (kr. 30 pr/meter). Bruk eget søknadskjema, miljøvurdering…

>Les mer

Tilskudd til urbant landbruk i Oslo

15
feb

Oslo kommune bymiljøetaten har lyst søknadsrunde for tilskudd til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt. Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo kan søke om tilskudd. Les mer og søk hos Oslo kommune  

>Les mer

Søknadsfrist – midler til utvalgte kulturlandskap i Oslo

15
feb

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utlyser midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket for Oslo kommune. Målgruppe er grunneiere og drivere som gjennomfører tiltak på Nordmarksplassene og i Sørkedalen med Bogstad. Søknadsfristen er 15. februar 2018 På hjemmesidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus finnes retningslinjer, søknadskjema og andre aktuelle info om ordningen utvalgte kulturlandskap.    

>Les mer
januar 2018

Landbrukshelga 2018

20
jan
Hurdalssjøen Hotell

Den 20-21. januar arrangeres Landbrukshelga 2018 på Hurdalssjøen Hotell. Helga blir fylt med spennende kurs, sosialt samvær og gode diskusjoner. Det blir 20 forskjellige kurs fordelt på fire kursbolker, og du kan selv sette sammen kurs etter det du ønsker. For mer informasjon om kursene, og lenker til påmelding les mer hos Akershus bondelag.

>Les mer

Seminar om naturbasert helse

18
jan
Eidsverket,
Bjørkelangen,

Eidsverket arrangerer i samarbeid med Høland & Setskog Sparebank og Haldenkanalen Regionalpark, seminar om naturbasert helse. Seminarets mål er å starte en prosess som kan skape nye tilbud for å fremme fysisk og mental helse gjennom fysisk aktivitet og bruk av naturen. Innledninger ved: Dr. Werner Christie, ass.professor ved BI, tidl helseminister og fylkeslege – om utfordringene og mulighetene Dr. Thor Øystein Endsjø om trening som medisin. Endsjø er kjent idrettslege og har de siste 15 årene arbeidet mye med…

>Les mer

Frist for etterregistrere opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

10
jan

Dersom du leverte søknad til fristene 15. mai/ 15. oktober, er det enkelte opplysninger i søknaden som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar: Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember. Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober. Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember. Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og…

>Les mer
desember 20172017

Fagsamling om solenergi i landbruket

07
des
Norges Vek, Hellerud gård,
Bråteveien 200 Skjetten,

Norges Vel inviterer til fagamling om solenergi landbruket på Hellerud gård den 7. desember. Arrangementet tar for seg bruk av solenergi i landbruket, og er aktuelt for gårdbrukere som ønsker å vite mer om solenergi, samt andre aktører med en interesse for temaet. Det vil også bli gitt tips om kombinasjonen solenergi – bioenergi. Trykk her for mer informasjon, program og påmelding for fagsamlingen.  

>Les mer
november 2017

Damkurs for grunneiere

22
nov
Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, Fetsund lenser

Nordre Øyeren våtmarkssenter inviterer grunneiere til kurs om dammer onsdag 22. november kl 18-20.30. Her kan du få vite hvordan du anlegger dammer i kulturlandskapet, og hvordan du kan få hjelp til å lage dammer. Påmelding til Trude 46544672 eller ts@mia.no innen fredag 17. november. For mer informasjon se Invitasjon til damkurs    

>Les mer

AVLYST – Infomøte for nye gårdbrukere

13
nov
Regionkontor landbruk,
Voldgata 10 Lillestrøm,

Vi inviterer til infomøte som avholdes ved Regionkontor landbruk, Voldgt. 10, Lillestrøm, mandag, 13. november 2017, kl. 14.00 – kl. 16.00. Møt de ansatte ved landbrukskontoret, og få veiledning om de følgende temaene: Overtagelse og oppstart av gårdsdrift i forhold til landbrukskontoret Tunutvikling og næring – v/landbrukssjef Knut Samseth Jordbruk og miljø, og tilskuddsordninger – v/jordbrukssjef Ida Marie Gjersem Skog, skogfond og Markaforskrift – v/skogbrukssjef Grete Ruden Påmelding innen 9. november til post@regionkontorlandbruk.no, eller ring 66 93 20 30. Vi…

>Les mer

Søknadsfrist – Kulturminnefondet

01
nov

Søknadsfrist til å søke midler fra Kulturminnefondet er 1. november 2017. Søknad skal sendes på elektronisk skjema på hjemmesiden til Kulturminnefondet. For mer info trykk her: http://kulturminnefondet.no/soknadsfrist/

>Les mer