Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

desember 2018

Påmeldingsfrist – Tredagers kurs i solenergi i landbruket

15
des

I samarbeid med Solenergiforeningen og Norges vel arrangerer fylkesmannen i Østfold et dybdekurs over 3 kvelder om solenergiløsninger for landbruket. Etter å ha gjennomført dette kurset vil du være bedre forberedt og ha underlagsmateriale til å kunne gå videre i planer om å investere i små og større solenergianlegg. Kurset holdes på Kalnes vgs, 15., 22. og 29. januar fra 17:30 til 21:00 Påmeldingsfrist 15. desember Dette blir andre runde i denne kursserien, første runde går nå i Norges Vels…

>Les mer
januar 2019

Søknadsfrist for Miljødirektoratets tilskuddsordninger

15
jan

For å stimulere flere til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Dette kan du søke om Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag med mer. Eksempler på tiltak som kan få støtte er: skjøtsel og vedlikehold tiltak som forbedrer biotoper konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og…

>Les mer
kr830

Påmeldingsfrist til skogfondskurs 30. jan

25
jan

Kurs i smart bruk av skogfond holdes i Sørumsand 30. januar 2019. Påmelding innen 25. januar. Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene. Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk. For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de…

>Les mer
februar 2019

Næring i skog og utmark – Samling for kvinner i landbruket

05
feb

Akershus Bondelag, Hvam Agroutvikling og Landbrukskontoret i Nes arrangerer ei kursrekke for jenter i landbruket. Program: Foredrag: Elin Kollerud, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold Foredrag: Eli Eggum, Skogbruksansvarlig i Sørum kommune Foredrag: Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus Foredrag: Kvinner i skogbruket Samlingen holdes på Rolstad gård i Nes, der de driver selskapslokaler og produksjon av juletrær. Påmelding gjøres til akershus@bondelaget.no

>Les mer
mars 2019

Søknadsfrist produksjonstilskudd

15
mar

Første søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars, nå er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Søk elektronisk gjennom altinn Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15. mars Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato Søknadsfristen er 15. mars Du kan endre opplysninger i allerede innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars NB!…

>Les mer

Frist for SMIL- og dreneringstilskudd

15
mar

Det blir kun en søknadsrunde for SMIL og dreneringstilskudd i år med søknadsfrist 15. mars 2019 Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Dreneringstilskudd elektronisk søknad Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut Instruksjonsfilm for søker

>Les mer

Kurs i tilleggsnæring på gården

28
mar

Har du planer om å starte med tilleggsnæring for å utnytte flere av ressursene på gården? Da kan dette være et kurs for deg. Temaer på kurset er: Forretningsplan og forretningsmodell (nyttig å ha ved f.eks. søknad om finansiering) Finansieringsordninger og prioriteringer av prosjekter Valg av selskapsform Trender og utvikling Tips og råd på veien videre (nettverk, markedsføring, gode hjelpere med mer) Ulike typer tilleggsnæringer, blant annet reiseliv, lokalmat og Inn på tunet. Kurset arrangeres av etablerertjenesten på Øvre Romerike,…

>Les mer
juni 2019

Midler til fiskeformål 2019 – Skedsmo kommune

01
jun

Skedsmo kommune utlyser midler til fiskeformål for 2019. Målgruppa er fiskeforeninger i Skedsmo kommune. Utfylt skjema for tilskudd til fiskeformål 2019 sendes til post@regionkontorlandbruk.no v/Skedsmo vilt- og innlandsfiskenemnd Søknadsfrist: 1. juni 2019

>Les mer

Biomangfolduka i Oslo

16
jun

Blomsten og bien Havnelangs i krysset Akershusstranda og Kongens gate – 16. juni kl. 12:00 – 16:00 Slått og restaurering av blomstereng på Ulsrud – 16. juni kl. 12:00 – 16:00 Utdeling av pollinatorvennlige «goodiebags» på St. Hanshaugen og Tøyen – 18. juni kl. 16:00 – 18:00 Blomsterengarrangement i Botanisk hage – 19. juni kl. 17:00 – 20:00 For mer informasjon se «Blomsterenger i Oslo – arrangementer«

>Les mer

Søknadsfrist på engasjement som skogbruksrådgiver

21
jun

Ved Regionkontor landbruk er det ledig engasjement, 100 % stilling, ut 2019 som skogbruksrådgiver. Snarlig tiltredelse. Søknadsfristen er 21. juni. Klikk her for å søke, og å få mer informasjon om stillingen.  

>Les mer
+ Export Events