Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

oktober 2018

Søknadsfrist produksjonstilskudd i jordbruket

15
okt

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året: 15. mars (med telledato 1. mars) 15. oktober (med telledato 1. oktober). Søk elektronisk via altinn.no Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i…

>Les mer

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

20
okt

Søknadsfrist for RMP er 20. oktober. Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeidn, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner. Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak, for eksempel beite, skjøtsel av slåttemark, skjøtsel av kulturminner eller vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket. Søk elektronisk via altinn. Du kan lese mer om ordningene og foreløpige satser i veilederen for 2018.

>Les mer

Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning

31
okt

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto. Søk helst i god tid før dette, da det er ventet svært mange søknader i 2018, og kapasiteten til hjelp fra landbrukskontoret og veiledning vil trolig være dårligere jo nærmere søknadsfristen det blir. Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema Bruk MinID eller BankID for å logge deg på. Når du søker elektronisk er en del av opplysningene dine fylt inn på forhånd, blant annet avlingsnivå…

>Les mer
november 2018

Søknadsfrist for tilskudd til tettere høstplanting

07
nov

Søknad om tilskudd til tettere planting skal registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i…

>Les mer
desember 2018
Gratis

Julebordsmøte om økologisk kornproduksjon

03
des

Julemiddag og faglig program. Det blir også kåring av årets vinner av Økologisk Havremesterskap. Mer informasjon om arrangementet, og om påmelding finner du her: Julebordsmøte om økologisk jordbruk

>Les mer

Søknadsfrist på ledig stilling ved landbrukskontoret

05
des

Ved Regionkontor Landbruk er det ledig engasjement 100 % stilling i 2019 som rådgiver for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 05.12.2018 Klikk her for fullstendig stillingsutlysning.

>Les mer

Påmeldingsfrist – Tredagers kurs i solenergi i landbruket

15
des

I samarbeid med Solenergiforeningen og Norges vel arrangerer fylkesmannen i Østfold et dybdekurs over 3 kvelder om solenergiløsninger for landbruket. Etter å ha gjennomført dette kurset vil du være bedre forberedt og ha underlagsmateriale til å kunne gå videre i planer om å investere i små og større solenergianlegg. Kurset holdes på Kalnes vgs, 15., 22. og 29. januar fra 17:30 til 21:00 Påmeldingsfrist 15. desember Dette blir andre runde i denne kursserien, første runde går nå i Norges Vels…

>Les mer
januar 2019

Søknadsfrist for Miljødirektoratets tilskuddsordninger

15
jan

For å stimulere flere til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Dette kan du søke om Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag med mer. Eksempler på tiltak som kan få støtte er: skjøtsel og vedlikehold tiltak som forbedrer biotoper konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og…

>Les mer
kr830

Påmeldingsfrist til skogfondskurs 30. jan

25
jan

Kurs i smart bruk av skogfond holdes i Sørumsand 30. januar 2019. Påmelding innen 25. januar. Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene. Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk. For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de…

>Les mer
februar 2019

Næring i skog og utmark – Samling for kvinner i landbruket

05
feb

Akershus Bondelag, Hvam Agroutvikling og Landbrukskontoret i Nes arrangerer ei kursrekke for jenter i landbruket. Program: Foredrag: Elin Kollerud, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold Foredrag: Eli Eggum, Skogbruksansvarlig i Sørum kommune Foredrag: Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus Foredrag: Kvinner i skogbruket Samlingen holdes på Rolstad gård i Nes, der de driver selskapslokaler og produksjon av juletrær. Påmelding gjøres til akershus@bondelaget.no

>Les mer
+ Export Events