Laster Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser Search and Views Navigation

mars 2019

Kurs i tilleggsnæring på gården

28
mar

Har du planer om å starte med tilleggsnæring for å utnytte flere av ressursene på gården? Da kan dette være et kurs for deg. Temaer på kurset er: Forretningsplan og forretningsmodell (nyttig å ha ved f.eks. søknad om finansiering) Finansieringsordninger og prioriteringer av prosjekter Valg av selskapsform Trender og utvikling Tips og råd på veien videre (nettverk, markedsføring, gode hjelpere med mer) Ulike typer tilleggsnæringer, blant annet reiseliv, lokalmat og Inn på tunet. Kurset arrangeres av etablerertjenesten på Øvre Romerike,…

>Les mer

juni 2019

Midler til fiskeformål 2019 – Skedsmo kommune

01
jun

Skedsmo kommune utlyser midler til fiskeformål for 2019. Målgruppa er fiskeforeninger i Skedsmo kommune. Utfylt skjema for tilskudd til fiskeformål 2019 sendes til post@regionkontorlandbruk.no v/Skedsmo vilt- og innlandsfiskenemnd Søknadsfrist: 1. juni 2019

>Les mer

Biomangfolduka i Oslo

16
jun

Blomsten og bien Havnelangs i krysset Akershusstranda og Kongens gate – 16. juni kl. 12:00 – 16:00 Slått og restaurering av blomstereng på Ulsrud – 16. juni kl. 12:00 – 16:00 Utdeling av pollinatorvennlige «goodiebags» på St. Hanshaugen og Tøyen – 18. juni kl. 16:00 – 18:00 Blomsterengarrangement i Botanisk hage – 19. juni kl. 17:00 – 20:00 For mer informasjon se «Blomsterenger i Oslo – arrangementer«

>Les mer

Søknadsfrist på engasjement som skogbruksrådgiver

21
jun

Ved Regionkontor landbruk er det ledig engasjement, 100 % stilling, ut 2019 som skogbruksrådgiver. Snarlig tiltredelse. Søknadsfristen er 21. juni. Klikk her for å søke, og å få mer informasjon om stillingen.  

>Les mer

oktober 2019

Søknadsfrist produksjonstilskudd i jordbruket

15
okt

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har to søknadsfrister i året: 15. mars (med telledato 1. mars) 15. oktober (med telledato 1. oktober). Søk elektronisk via altinn.no Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert elektronisk via altinn.no før midnatt på datoen…

>Les mer

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

15
okt

Søknadsfrist for RMP er 15. oktober. Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeiding, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner. Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak, for eksempel beite, skjøtsel av slåttemark eller skjøtsel av kulturminner. Søk elektronisk via altinn. Du kan lese mer om ordningene og foreløpige satser i veilederen for 2018.

>Les mer

Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning

31
okt

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto. Søk helst i god tid før dette, da det er ventet svært mange søknader i 2018, og kapasiteten til hjelp fra landbrukskontoret og veiledning vil trolig være dårligere jo nærmere søknadsfristen det blir. Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema Bruk MinID eller BankID for å logge deg på. Når du søker elektronisk er en del av opplysningene dine fylt inn på forhånd, blant annet avlingsnivå…

>Les mer

november 2019

Fagdag om fossilfrie korntørker og lagring av korn

19
nov

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag om fossilfrie korntørker og lagring av korn tirsdag 19. november. Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette? Det blir presenterte både mobile og stasjonære korntørkeløsninger. Møt opp på Kalnes VGS kl. 0900. Her finner du program Her er lenken til påmelding

>Les mer

Tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulv i Rælingen kommune

22
nov

Rælingen kommune har mottatt kr 1 025 500,- i tilskudd til konfliktdempende tiltak mot ulv. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Kommunene skal selv beslutte hvilke konfliktreduserende tiltak som finansieres. Rælingen kommune lyser nå ut midlene som en intern tilskuddsordning i kommunen for tiltak som kan gjennomføres første halvdel av 2020. Kommunens egne kriterier og krav til søknad er beskrevet under. Hva kan det søkes om? Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne i…

>Les mer

januar 2020

Frist for etterregistrering av opplysninger produksjonstilskudd

10
jan

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har i 2019 søknadsfrist 15. mars (telledato 1. mars) og 15. oktober (telledato 1. oktober). Utbetaling er planlagt til 19. februar 2020. 10. januar 2020: Frist for etterregistrering av enkelte opplysninger Dersom du leverte del 2 av søknaden, er det enkelte opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar: Avløserutgifter som foretaket har hatt etter…

>Les mer
+ Export Events