Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

august 2018

Høring Nittedal – beverforskrift og forskrift for jakt etter hjortevilt

06
aug

Hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling i Nittedal kommune har vedtatt å legge forslag til forskrift om adgang til jakt etter bever,  målsetting for beverbestand og endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nittedal kommune på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 06.08.2018 Eventuelle innspill til høringene sendes: Post: Regionkontor landbruk PB 84, 2011 Lillestrøm e-post: post@regionkontorlandbruk.no Høringsdokumenter: Høringsforslag – Forskrift om adgang til jakt etter bever – Nittedal kommune Høringsforslag – Mål for bevebestand i Nittedal kommune…

>Les mer

Slåttemarksamling

19
aug

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer grunneiere og andre interesserte på slåttemarksamling. Formålet med samlingen er å legge til rette for utveksling av erfaringer, faglig oppdatering og informasjon om aktuelle tilskuddsordninger for slåttemarker. Program: 11.30 – 12.00: Kaffe og biteti 12.00 – 12.30: Vertskapet ønsker velkommen, og sier litt om driften av slåttemarken v/ Anne Lise Torvund og Tore Ovlien. 12.30 – 13.00: Status for regional oppfølging av slåttemark, aktuelle tilskuddsordninger. Øystein Røsok og Kari Engmark fra Fylkesmannen i Oslo…

>Les mer
september 2018
gratis

Bygningsvern – Kurs i tilskuddsordninger og å skrive søknad

11
sep

Museene i Akershus (MIA) presenterer og informerer om ulike tilskuddsordninger og råd om hvordan skrive en god søknad til Kulturminnefondet, SMIL og fylkeskommunen.

>Les mer

Markdag om bruk av fangvekster

25
sep

Norges Vel inviterer til markdag for å se på erfaringer og formidle kunnskap om bruk av fangvekster for å hindre avrenning fra jordbruksareal. Les mer i Program for markdag.

>Les mer
oktober 2018

Søknadsfrist produksjonstilskudd i jordbruket

15
okt

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året: 15. mars (med telledato 1. mars) 15. oktober (med telledato 1. oktober). Søk elektronisk via altinn.no Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i…

>Les mer

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

20
okt

Søknadsfrist for RMP er 20. oktober. Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeidn, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner. Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak, for eksempel beite, skjøtsel av slåttemark, skjøtsel av kulturminner eller vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket. Søk elektronisk via altinn. Du kan lese mer om ordningene og foreløpige satser i veilederen for 2018.

>Les mer

Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning

31
okt

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto. Søk helst i god tid før dette, da det er ventet svært mange søknader i 2018, og kapasiteten til hjelp fra landbrukskontoret og veiledning vil trolig være dårligere jo nærmere søknadsfristen det blir. Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema Bruk MinID eller BankID for å logge deg på. Når du søker elektronisk er en del av opplysningene dine fylt inn på forhånd, blant annet avlingsnivå…

>Les mer
november 2018

Søknadsfrist for tilskudd til tettere høstplanting

07
nov

Søknad om tilskudd til tettere planting skal registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i…

>Les mer
desember 2018
Gratis

Julebordsmøte om økologisk kornproduksjon

03
des

Julemiddag og faglig program. Det blir også kåring av årets vinner av Økologisk Havremesterskap. Mer informasjon om arrangementet, og om påmelding finner du her: Julebordsmøte om økologisk jordbruk

>Les mer

Søknadsfrist på ledig stilling ved landbrukskontoret

05
des

Ved Regionkontor Landbruk er det ledig engasjement 100 % stilling i 2019 som rådgiver for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 05.12.2018 Klikk her for fullstendig stillingsutlysning.

>Les mer
+ Export Events