Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

mars 2018
Kr800

Kurs i smart bruk av skogfond

08
mar

Hvordan kan du få mest mulig ut av skogfondet ditt? Påmeldingsfrist 7. mars (utsatt) Hele kursavgiften kan dekkes med skogfondet. Invitasjon – Smart bruk av skogfond

>Les mer

Søknadsfrist produksjonstilskudd

15
mar

Det ble i 2017 innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og én utbetaling per år i det nye systemet. Første søknadsfrist er 15. mars, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Søk elektronisk gjennom altinn Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15.…

>Les mer
april 2018

Hestemøkk – fra problem til ressurs

11
apr

Vannområde Leira-Nitelva ønsker sammen med landbrukskontorene i kommunen velkommen til informasjonskveld om hestemøkk. Gratis deltakelse, det blir servert kringle og kaffe/te. Program for kvelden: • Velkommen og kort om vannområdet v/Line Gustavsen, daglig leder i VO • Hestegjødsel er en viktig ressurs! v/Gry Løberg, Landbrukskontoret Drammen, Lier, Røyken og Hurum • Hva sier regelverket om hestemøkk? v/Gry Løberg • Løsningsforslag v/Gry Løberg • Regelverk for hold av hest fra Mattilsynets ståsted v/Dag-Erik Ruud, Mattilsynet Ved spørsmål ta kontakt med Line Gustavsen…

>Les mer
Kr995

Kurs i vedlikehold av skogsbilveier

12
apr

Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset. Hvorfor er det viktig å vedlikeholde skogsbilveiene? Hva kan jeg som skogeier gjøre for at min vei ikke forfaller? Hvordan blir en skogsbilvei påvirket av trafikkbelastning og miljøpåkjenninger? Påmelding til Viken Skog Servicesenter på telefon 32183000, eller på e-post@viken.skog.no eller på nettstedet til kurset her Påmeldingsfrist 5. april 2018 Andelseiere i Viken Skog får 200 kr avslag på deltakeravgiften. Faktura vil…

>Les mer

Gratis kurs om tilleggsnæringer i landbruket

17
apr

Norges Vel drifter Etablerertjenesten på Øvre Romerike. De arrangerer nå et kurs for de som har startet eller skal starte tilleggsnæring i landbruket. Bønder på Nedre Romerike er også hjertelig velkomne. Tilleggsnæring på gården 17. april 18.00 – 21.00 Har du planer om å starte med tilleggsnæring for å utnytte flere av ressursene på gården. Da kan dette være et kurs for deg. Temaer på kurset er: – Forretningsplan og forretningsmodell (nyttig å ha ved f.eks. søknad om finansiering) –…

>Les mer
juni 2018
Kr300

Lørdagsseminar – INSEKTENES MATFAT – om insekter blomster og ravinelandskap

09
jun

Kulturminnebøndene arrangerer i samarbeid med Raumnes birøkterlag, Romerike sopp- og nyttevekstforening og Monark – Miljøvern og bevaring av naturmangfold, et lørdagsseminar om insekter og insektenes matfat i ravinelandskapet.   Sted: Veset gård, Vesetalleen 20, 2160 Vormsund Påmelding sendes veset@online.no innen lørdag 2. juni Deltakeravgift: 300 kr (350 kroner i døra) – barn under 16 år er gratis Se invitasjonen for mer informasjon: insekter og ravine 2018

>Les mer

Midler til fiskeformål 2018 – Skedsmo kommune

15
jun

Skedsmo kommune utlyser midler til fiskeformål for 2018. Målgruppa er fiskeforeninger i Skedsmo kommune. Utfylt Skjema – Skjema – tilskudd til fiskeformål 2018 sendes per epost til ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no sekretær i Skedsmo vilt- og innlandsfiskenemnd Søknadsfrist: 15. juni 2018

>Les mer
juli 2018

Fagmøte om årets grovfôrsituasjon

10
jul

Felleskjøpet, Nortura og Tine inviterer produsenter i Østfold og Akershus til fagmøte! Fordi det for mange produsenter ligger an til å bli en krevende vekstsesong, inviterer Felleskjøpet, Nortura og Tine sine produsenter til faglig påfyll med råd og tips til hvordan man kan håndtere en situasjon med potensiell fôrmangel. Program: • Foringsstrategi og planlegging – Nortura/Tine • Valg og bruk av riktig kraftfor, hvilke alternativer er tilgjengelig? – Felleskjøpet • Orientering om avlingsskade erstatning – Elin Marie Haga Stabbetorp ,…

>Les mer
august 2018

Søknadsfrist for tilskudd til tettere vårplanting

01
aug

Søknad om tilskudd til tettere planting skal registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i…

>Les mer

Høring Nittedal – beverforskrift og forskrift for jakt etter hjortevilt

06
aug

Hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling i Nittedal kommune har vedtatt å legge forslag til forskrift om adgang til jakt etter bever,  målsetting for beverbestand og endret forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nittedal kommune på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 06.08.2018 Eventuelle innspill til høringene sendes: Post: Regionkontor landbruk PB 84, 2011 Lillestrøm e-post: post@regionkontorlandbruk.no Høringsdokumenter: Høringsforslag – Forskrift om adgang til jakt etter bever – Nittedal kommune Høringsforslag – Mål for bevebestand i Nittedal kommune…

>Les mer
+ Export Events