Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

november 2018

Søknadsfrist for tilskudd til tettere høstplanting

07
nov

Søknad om tilskudd til tettere planting skal registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i…

>Les mer
desember 2018
Gratis

Julebordsmøte om økologisk kornproduksjon

03
des

Julemiddag og faglig program. Det blir også kåring av årets vinner av Økologisk Havremesterskap. Mer informasjon om arrangementet, og om påmelding finner du her: Julebordsmøte om økologisk jordbruk

>Les mer

Søknadsfrist på ledig stilling ved landbrukskontoret

05
des

Ved Regionkontor Landbruk er det ledig engasjement 100 % stilling i 2019 som rådgiver for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 05.12.2018 Klikk her for fullstendig stillingsutlysning.

>Les mer

Påmeldingsfrist – Tredagers kurs i solenergi i landbruket

15
des

I samarbeid med Solenergiforeningen og Norges vel arrangerer fylkesmannen i Østfold et dybdekurs over 3 kvelder om solenergiløsninger for landbruket. Etter å ha gjennomført dette kurset vil du være bedre forberedt og ha underlagsmateriale til å kunne gå videre i planer om å investere i små og større solenergianlegg. Kurset holdes på Kalnes vgs, 15., 22. og 29. januar fra 17:30 til 21:00 Påmeldingsfrist 15. desember Dette blir andre runde i denne kursserien, første runde går nå i Norges Vels…

>Les mer
januar 2019

Søknadsfrist for Miljødirektoratets tilskuddsordninger

15
jan

For å stimulere flere til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Dette kan du søke om Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag med mer. Eksempler på tiltak som kan få støtte er: skjøtsel og vedlikehold tiltak som forbedrer biotoper konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og…

>Les mer
kr830

Påmeldingsfrist til skogfondskurs 30. jan

25
jan

Kurs i smart bruk av skogfond holdes i Sørumsand 30. januar 2019. Påmelding innen 25. januar. Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene. Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk. For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de…

>Les mer
februar 2019

Næring i skog og utmark – Samling for kvinner i landbruket

05
feb

Akershus Bondelag, Hvam Agroutvikling og Landbrukskontoret i Nes arrangerer ei kursrekke for jenter i landbruket. Program: Foredrag: Elin Kollerud, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold Foredrag: Eli Eggum, Skogbruksansvarlig i Sørum kommune Foredrag: Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus Foredrag: Kvinner i skogbruket Samlingen holdes på Rolstad gård i Nes, der de driver selskapslokaler og produksjon av juletrær. Påmelding gjøres til akershus@bondelaget.no

>Les mer
mars 2019

Søknadsfrist produksjonstilskudd

15
mar

Første søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars, nå er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Søk elektronisk gjennom altinn Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15. mars Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato Søknadsfristen er 15. mars Du kan endre opplysninger i allerede innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars NB!…

>Les mer

Frist for SMIL- og dreneringstilskudd

15
mar

Det blir kun en søknadsrunde for SMIL og dreneringstilskudd i år med søknadsfrist 15. mars 2019 Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Dreneringstilskudd elektronisk søknad Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut Instruksjonsfilm for søker

>Les mer

Kurs i tilleggsnæring på gården

28
mar

Har du planer om å starte med tilleggsnæring for å utnytte flere av ressursene på gården? Da kan dette være et kurs for deg. Temaer på kurset er: Forretningsplan og forretningsmodell (nyttig å ha ved f.eks. søknad om finansiering) Finansieringsordninger og prioriteringer av prosjekter Valg av selskapsform Trender og utvikling Tips og råd på veien videre (nettverk, markedsføring, gode hjelpere med mer) Ulike typer tilleggsnæringer, blant annet reiseliv, lokalmat og Inn på tunet. Kurset arrangeres av etablerertjenesten på Øvre Romerike,…

>Les mer
+ Export Events