Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

januar 2018

Landbrukshelga 2018

20
jan

Den 20-21. januar arrangeres Landbrukshelga 2018 på Hurdalssjøen Hotell. Helga blir fylt med spennende kurs, sosialt samvær og gode diskusjoner. Det blir 20 forskjellige kurs fordelt på fire kursbolker, og du kan selv sette sammen kurs etter det du ønsker. For mer informasjon om kursene, og lenker til påmelding les mer hos Akershus bondelag.

>Les mer
februar 2018

Søknadsfrist SMIL og drenering

15
feb

Den 15. februar er søknadsfrist for 1. runde av SMIL- og dreneringstilskudd i 2018. Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensning fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark. Bruk eget søknadsskjema for SMIL Dreneringstilskudd kan gis til systematisk grøfting (kr. 2000/daa) og usystematisk grøfting (kr. 30 pr/meter). Bruk eget søknadskjema, miljøvurdering…

>Les mer

Tilskudd til urbant landbruk i Oslo

15
feb

Oslo kommune bymiljøetaten har lyst søknadsrunde for tilskudd til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt. Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo kan søke om tilskudd. Les mer og søk hos Oslo kommune  

>Les mer

Søknadsfrist – midler til utvalgte kulturlandskap i Oslo

15
feb

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utlyser midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket for Oslo kommune. Målgruppe er grunneiere og drivere som gjennomfører tiltak på Nordmarksplassene og i Sørkedalen med Bogstad. Søknadsfristen er 15. februar 2018 På hjemmesidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus finnes retningslinjer, søknadskjema og andre aktuelle info om ordningen utvalgte kulturlandskap.    

>Les mer
mars 2018

Skogen er en klimavinner

07
mar

Østre og Nedre Romerike skogeierområde inviterer til seminar om klima og skog. Seminaret er 7. mars kl 18 på Skedsmo samfunnshus. Dørene åpner kl 17, og det blir pizza og minimesse. For mer informasjon les program Klima og Skog.

>Les mer
Kr800

Kurs i smart bruk av skogfond

08
mar

Hvordan kan du få mest mulig ut av skogfondet ditt? Påmeldingsfrist 7. mars (utsatt) Hele kursavgiften kan dekkes med skogfondet. Invitasjon – Smart bruk av skogfond

>Les mer

Søknadsfrist produksjonstilskudd

15
mar

Det ble i 2017 innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og én utbetaling per år i det nye systemet. Første søknadsfrist er 15. mars, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Søk elektronisk gjennom altinn Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15.…

>Les mer
april 2018

Hestemøkk – fra problem til ressurs

11
apr

Vannområde Leira-Nitelva ønsker sammen med landbrukskontorene i kommunen velkommen til informasjonskveld om hestemøkk. Gratis deltakelse, det blir servert kringle og kaffe/te. Program for kvelden: • Velkommen og kort om vannområdet v/Line Gustavsen, daglig leder i VO • Hestegjødsel er en viktig ressurs! v/Gry Løberg, Landbrukskontoret Drammen, Lier, Røyken og Hurum • Hva sier regelverket om hestemøkk? v/Gry Løberg • Løsningsforslag v/Gry Løberg • Regelverk for hold av hest fra Mattilsynets ståsted v/Dag-Erik Ruud, Mattilsynet Ved spørsmål ta kontakt med Line Gustavsen…

>Les mer
Kr995

Kurs i vedlikehold av skogsbilveier

12
apr

Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset. Hvorfor er det viktig å vedlikeholde skogsbilveiene? Hva kan jeg som skogeier gjøre for at min vei ikke forfaller? Hvordan blir en skogsbilvei påvirket av trafikkbelastning og miljøpåkjenninger? Påmelding til Viken Skog Servicesenter på telefon 32183000, eller på e-post@viken.skog.no eller på nettstedet til kurset her Påmeldingsfrist 5. april 2018 Andelseiere i Viken Skog får 200 kr avslag på deltakeravgiften. Faktura vil…

>Les mer

Gratis kurs om tilleggsnæringer i landbruket

17
apr

Norges Vel drifter Etablerertjenesten på Øvre Romerike. De arrangerer nå et kurs for de som har startet eller skal starte tilleggsnæring i landbruket. Bønder på Nedre Romerike er også hjertelig velkomne. Tilleggsnæring på gården 17. april 18.00 – 21.00 Har du planer om å starte med tilleggsnæring for å utnytte flere av ressursene på gården. Da kan dette være et kurs for deg. Temaer på kurset er: – Forretningsplan og forretningsmodell (nyttig å ha ved f.eks. søknad om finansiering) –…

>Les mer
+ Export Events