Loading Events
Finn Aktivitet

Kommende aktiviteter › Søknadsfrist

Events List Navigation

februar 2018

Søknadsfrist SMIL og drenering

15
feb

Den 15. februar er søknadsfrist for 1. runde av SMIL- og dreneringstilskudd i 2018. Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensning fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark. Bruk eget søknadsskjema for SMIL Dreneringstilskudd kan gis til systematisk grøfting (kr. 2000/daa) og usystematisk grøfting (kr. 30 pr/meter). Bruk eget søknadskjema, miljøvurdering…

>Les mer

Tilskudd til urbant landbruk i Oslo

15
feb

Oslo kommune bymiljøetaten har lyst søknadsrunde for tilskudd til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt. Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo kan søke om tilskudd. Les mer og søk hos Oslo kommune  

>Les mer

Søknadsfrist – midler til utvalgte kulturlandskap i Oslo

15
feb

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utlyser midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket for Oslo kommune. Målgruppe er grunneiere og drivere som gjennomfører tiltak på Nordmarksplassene og i Sørkedalen med Bogstad. Søknadsfristen er 15. februar 2018 På hjemmesidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus finnes retningslinjer, søknadskjema og andre aktuelle info om ordningen utvalgte kulturlandskap.    

>Les mer