Laster Hendelser
Finn Hendelser

Kommende Hendelser

Hendelser listenavigering

august 2018

Slåttemarksamling

19
aug

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer grunneiere og andre interesserte på slåttemarksamling. Formålet med samlingen er å legge til rette for utveksling av erfaringer, faglig oppdatering og informasjon om aktuelle tilskuddsordninger for slåttemarker. Program: 11.30 – 12.00: Kaffe og biteti 12.00 – 12.30: Vertskapet ønsker velkommen, og sier litt om driften av slåttemarken v/ Anne Lise Torvund og Tore Ovlien. 12.30 – 13.00: Status for regional oppfølging av slåttemark, aktuelle tilskuddsordninger. Øystein Røsok og Kari Engmark fra Fylkesmannen i Oslo…

>Les mer
september 2018
gratis

Bygningsvern – Kurs i tilskuddsordninger og å skrive søknad

11
sep

Museene i Akershus (MIA) presenterer og informerer om ulike tilskuddsordninger og råd om hvordan skrive en god søknad til Kulturminnefondet, SMIL og fylkeskommunen.

>Les mer

Husk frist for SMIL-midler

15
sep

Ny søknadsomgang for SMIL-midler er 15. september. Husk å legge ved kostnadsoverslag og eventuelle tegninger til søknaden.

>Les mer
oktober 2018

Søknadsfrist produksjonstilskudd i jordbruket

15
okt

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året: 15. mars (med telledato 1. mars) 15. oktober (med telledato 1. oktober). Søk elektronisk via altinn.no Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i…

>Les mer

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

20
okt

Søknadsfrist for RMP er 20. oktober. Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeidn, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner. Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak, for eksempel beite, skjøtsel av slåttemark, skjøtsel av kulturminner eller vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket. Søk elektronisk via altinn. Du kan lese mer om ordningene og foreløpige satser i veilederen for 2018.

>Les mer

Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning

31
okt

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto. Søk helst i god tid før dette, da det er ventet svært mange søknader i 2018, og kapasiteten til hjelp fra landbrukskontoret og veiledning vil trolig være dårligere jo nærmere søknadsfristen det blir. Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema Bruk MinID eller BankID for å logge deg på. Når du søker elektronisk er en del av opplysningene dine fylt inn på forhånd, blant annet avlingsnivå…

>Les mer
+ Export Events