Laster Hendelser

« Alle aktiviteter

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Søknadsfrist produksjonstilskudd

  15. mars 2018

Det ble i 2017 innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og én utbetaling per år i det nye systemet. Første søknadsfrist er 15. mars, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

Søk elektronisk gjennom altinn

Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15. mars

  • Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
  • Det er kun mulig å levere elektronisk søknad, det kan ikke sendes inn papirsøknad
  • Søknadsfristen er 15. mars
  • Du kan endre opplysninger i allerede innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars

NB! Det er ikke mulig å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan kun gis ved særlige tilfeller.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mai?

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Er du ny søker?

Er du ny søker må du kontakte landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om foretak og virksomhet fra Enhetsregisteret. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret både med foretak og virksomhet.

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål til søknad om produksjonstilskudd

Detaljer

Dato:
15. mars 2018
Hendelse Kategori: