Laster Hendelser

« Alle aktiviteter

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Søknadsfrist for Miljødirektoratets tilskuddsordninger

  januar 15

For å stimulere flere til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv.

Dette kan du søke om
Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag med mer.

Eksempler på tiltak som kan få støtte er:

  • skjøtsel og vedlikehold
  • tiltak som forbedrer biotoper
  • konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og innsamling av frø
  • tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak
  • gjerding, kartlegging og overvåking i tilknytting til tiltak
  • tilpasset bruk på arealer som inngår i drift av et landbruksforetak.

For ville pollinerende insekter kan det gis støtte til:

  • restaurering eller etablering av leveområder
  • bekjempelse av fremmede organismer
  • tilpassa driftsform i jordbruket

Du kan også søke om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt. Her er det også samlet søknader knyttet til naturinformasjonssentre og forvaltningsknutepunkt, og andre tilskuddsordninger.

Du søker via Miljødirektoratets elektroniske søknadsskjema her

Detaljer

Dato:
januar 15
Hendelse Kategori: